Vinnovera

Vinnovera work-out 01 Tillgänglighet inom health-tech

Marcus Wileen | | Vi, Nyheter

Arla morgon, torsdagen den 29:e november, höll vi på Vinnovera vårt första i en serie event som går under namnet Vinnovera work-outs. Konceptet bygger på att blanda korta talks med gruppövningar och diskussioner för att gemensamt utforska ett tema eller problem. Denna gång var temat “Tillgänglighet inom health-tech” och på plats hade vi representanter från Doctrin, Zenicor och Camino Care. Vi hade även bjudit in Ida Franceen, som från sitt engagemang i t12t (meetup/grupp som arbetar med tillgänglighet på webben) hade mycket kunskap och erfarenhet att bidra med.

Work-out01

Diskussionerna handlade bland annat om problematiken kring förändringar i system och hur detta kan vara speciellt svårt för äldre, och hur man bäst lägger till nya funktioner utan att öka komplexiteten i systemet. En annan sak som diskuterades var kognitiva variationer. Det är lätt att fokusera på fysiska variationer, men hur påverkar t ex stress och depression en användares förmåga att förstå och använda ett system?

Ida berättade om det kommande EU-direktivet på området, men betonade hur viktigt det är att ha med tillgänglighetsperpektivet redan från början, så att det inte blir något man “skjuter in” i efterhand, bara för att följa kommande krav och lagstiftning.

Jonas Myrenås, från Vinnovera, visade Funkify som är ett verktyg för att testa en webbsida utifrån olika funktionsvariationer. Även om det finns många bra verktyg och audits som kan vara till stor nytta, så poängterade Ida att det kan vara farligt att bara titta på resultat utifrån dessa. Man måste göra faktiska användartester!

Under våren 2019 kommer vi att fortsätta med fler work-outs för att utforska andra teman, så håll utkik om du vill vara med nästa gång!

Marcus Wileen

Marcus Wileen

(marcus.wileen@vinnovera.se)

Marcus jobbar som operativ chef på Vinnovera.

Vi är specialister på front-end och ser gränssnitt för desktop, surfplattor och mobiltelefoner som vårt hantverk. Vi vill jobba med kunder som tycker att kvalitet är viktigt, tänker långsiktigt och vill skapa webbupplevelser med det där lilla extra.

Tillbaka till bloggen | Mer om Vinnovera

Kommentera