Vinnovera

Bonava Navigator och NCC

3D-vy i navigatorn

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela värdekedjan – utvecklar och bygger bostäder, fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader samt även vägar, anläggningar och övrig infrastruktur. Bonava är Boende-delen av NCC som våren 2016 knoppades av till ett fristående bolag.

Hur visar man lägenheter som ännu inte är byggda?

Vi har jobbat med NCC sedan 2009, då vi gav stöd i kravställningsprocessen och gjorde interaktionsdesign för Boende-delen av deras webbplats. Den centrala frågeställningen då var hur de skulle kunna visualisera en bostad som ännu inte är byggd för en potentiell kund. En utmaning som fortsätter vara en viktig del av Bonavas närvaro på webben.

Bonava Navigator

Ett av våra mest intressanta projekt som försökt besvara den frågan är Navigatorn, en responsiv webbapplikation som visualiserar pågående lägenhetsprojekt med hjälp av 3D-bilder och panoramor. När du väljer ett byggprojekt för bostäder på Bonavas projektsidor får du upp en översiktsbild med interaktiva element som låter dig titta närmare på enskilda hus och lägenheter. I lägenhetsvyn låter vi besökaren panorera i en 3D-rendering av lägenheten från ett par fasta perspektiv. Vyerna inifrån lägenheten tillsammans med områdes- och fastighetsvyerna ger en stark rumslig sinnebild av ett framtida boende och hur det relaterar till omgivningen.


Navigatorn på surfplatta och telefon

Utvecklingen av Navigatorn

Vi har ansvarat för koncept, interaktionsdesign, UX, front-end och teknisk utveckling av Navigatorn. Utvecklingsprojektet bedrevs som ett proof-of-concept för att löpande kunna testa lösningar och utvärdera dessa mot projektets krav. Stor vikt lades vid att undersöka hur 3D-visualiseringar fungerar och upplevs i en responsiv applikation.

Webbapplikationen publiceras via EPiServer och kan läggas på varje lägenhetsprojekt som finns på NCC:s webbplats. Applikationen är responsiv vilket gör att den fungerar oavsett vilken enhet besökaren använder. Bilder, information och lägenhetsdata är integrerat via API:er och standardiserade bildleveranser, vilken gör att det krävs minimal handpåläggning när ett nytt projekt ska sättas upp.

Navigatorn lanserades på NCC:s webbsida 2013 men sedan dess har ägandeskapet flyttats till det nya bolaget Bonava, vi har anpassat funktionalitet och design till det nya sammanhanget. Navigatorn har också lanserats i flera länder sen dess, bland andra Norge, Danmark och Tyskland.

Ett långt och givande samarbete

Sen det första samarbetet med NCC 2009 har vi genomfört ett antal projekt tillsammans, bland annat våren 2011 då vi fick det prestigefyllda uppdraget att kravställa och göra interaktionsdesign för den kommande versionen av koncernens webbplats. Ett uppdrag som även innebar front-end-utveckling av responsiva sidmallar och funktioner under realiseringen av projektet. Det har varit utmanande och lärorikt på många sätt, och våra goda kunskaper inom kravställning, front-end-arkitektur och utveckling har kommit till stor nytta.


NCC.se efter omdesign

I de projekt som genomförts har vi framförallt samarbetat med Isotop, som ansvarar för EPiServer-implementation och backend-utveckling. Vi har även kravställt och samarbetat med NCC:s design- och SEO-leverantörer.

Vi fortsätter samarbetet för digital innovation åt Bonava och ser fram emot att berätta mer om de projekt vi jobbar på just nu.

Vinnovera

Vinnovera

(info@vinnovera.se)

Vi är specialister på front-end och ser gränssnitt för desktop, läsplattor och mobil som vårt hantverk. Vi vill jobba med kunder som tycker att kvalité är viktigt, tänker långsiktigt och vill skapa webbupplevelser med det där lilla extra.

Tillbaka till kunder & projekt | Mer om Vinnovera