Vinnovera

Doctrin - Bättre Besök

Ett nytt sätt att informera sin läkare

I ett besök hos vårdcentral ska ofta en stor mängd information föras över från patient till vårdgivare, vilket kan bli tidskrävande och belastande för båda parter.

Doctrin hoppas underlätta informationsutbytet via webbtjänsten Bättre Besök, där patienten i egen takt svarar på frågor om sin sjukdomshistoria och sina besvär inför besöket. Detta gör också att en stor del av informationshanteringen internt på vårdcentral eller läkarmottagning automatiseras.

Vår roll i projektet

Vi på Vinnovera blev inkopplade sommaren 2016 för att hjälpa till med utveckling av tjänsten. Arbetet påbörjades med definition av grundläggande funktioner och användarupplevelse via wireframes och flödesdiagram och vi definierade den bakomliggande strukturen för tjänsten.


Startskärmen på Bättre Besök

Informativ och varm design

Designmässigt var kraven en tydlig tjänst med självklar association till vården, så få möjligheter att göra fel som möjligt samt mycket bra tillgänglighet för användare med funktionshinder. Designen är white-label eftersom avsändare ska vara vårdcentralen eller vårdenheten som erbjuder tjänsten. Bilder och copy håller en varm, inbjudande och informativ ton. Tjänsten har också två gränssnitt, ett som vänder sig till patienter och ett där vårdgivare kan administrera informationen och leverera rapporter.

Gränssnitt med det lilla extra

Ungefär halvvägs till den första publika releasen tog vi oss an användartester för att hitta så kallade smärtpunkter i gränssnittet, alltså de ställen där användaren känner mest förvirring eller motstånd. Testet gjordes med en grupp på fem personer från 40 till 73 år, som fick ett hypotetiskt sjukdomsscenario att använda tjänsten för. Inspelningar av skärm och användare samt kvalitativa intervjufrågor gjorde att vi hittade ett par åtgärder som höjde kvaliteten. En specifik utmaning för en bra användarupplevelse var att visa vägen mot slutet i frågeflödet när vi inte i förväg vet hur många frågor som kommer behöva ställas. Lösningen blev löpande milstolpar med uppmuntrande och varmt språk.


Milstolpe i Bättre Besök

Vårt första skarpa test av mobbprogrammering

Vi hade nyligen utvärderat programmering i grupp och fick här chans att använda metoden under den första månaden, med förhoppning om bättre kunskapsspridning i teamet. Det fungerade väldigt bra under uppstart och hjälpte nya programmerare snabbt komma in i projektet allt eftersom det växte till sig. Jonas Myrenås har bloggat om vår workshop i mobbprogrammering, med ett par lärdomar vi plockat upp på vägen.

Lansering och arbetet framåt

Doctrin har gett oss stor frihet att skapa en webbtjänst enligt de best practices vi har samlat på oss under åren, vilket gjort att vi snabbt tagit oss till en första publik version som vi är nöjda med. Projektet har tagit vara på de varierande kompetenser och styrkor Vinnovera och Doctrin gemensamt har.

Tjänsten går att använda på mobil, webbläsare eller via kiosk på vårdcentral, så frågorna kan besvaras på plats direkt före besöket. Vi fortsätter att utveckla tjänsten agilt och ser fram emot vad vi lär oss av patienternas och vårdcentralernas användning och synpunkter, under den första perioden i drift.

Vinnovera

Vinnovera

(info@vinnovera.se)

Vi är specialister på front-end och ser gränssnitt för desktop, läsplattor och mobil som vårt hantverk. Vi vill jobba med kunder som tycker att kvalité är viktigt, tänker långsiktigt och vill skapa webbupplevelser med det där lilla extra.

Tillbaka till kunder & projekt | Mer om Vinnovera