Vinnovera

Robotkodarn

Robotkodarn hjälper elever och lärare att komma igång med programmering

Robotkodarn är ett digitalt verktyg för undervisning i programmering som främjar öppenhet och delakultur. Vinnovera har utvecklat verktyget och konceptet i samarbete med studenter på front-end-utbildningarna på KYH och Medieinstitutet.

Illustration av Sara Stode

Robotprogrammering konkretiserar grunderna i programmering och gör det roligt och inspirerande för barn och ungdomar att lära. Robotkodarn hjälper också lärare att lyfta in programmering i grundskolan och erbjuder en plattform för kollegialt delande av material. Det lektionsmaterial som vi har arbetat fram tillsammans med lärare och skolor syftar till att möta de nya kursplanerna från Skolverket, och även ambitionerna som finns i Skolverkets kommentarsmaterial.

Verktyget är helt webbaserat och kan kommunicera med Arduino-robotar genom ett tillägg i webbläsaren Chrome. Beta-testning tillsammans med lärare är igång och vi träffar just nu skolor och huvudmän för hitta närmare samarbeten för fortsatt utveckling. Vi är också ute på skolor och bibliotek och håller workshops i egen regi. Bland annat på Rinkeby bibliotek tillsammans med organisationen “Programmering utan gränser”.

Är du lärare, utvecklingsansvarig, skolledning eller huvudman? Kontakta oss gärna på hej@robotkodarn.se så får du veta mer om Robotkodarn.

Vinnovera

Vinnovera

(info@vinnovera.se)

Vi är specialister på front-end och ser gränssnitt för desktop, läsplattor och mobil som vårt hantverk. Vi vill jobba med kunder som tycker att kvalité är viktigt, tänker långsiktigt och vill skapa webbupplevelser med det där lilla extra.

Tillbaka till kunder & projekt | Mer om Vinnovera